ברוכים הבאים לכנרת תקשורת

 

support@kinneret.co.il :לפרטים
1-800-30-80-30