אתרים בעולם אתרים בישראל
Atom Films קולנוער
Upcoming Movies הקבינט
Dreamworks Studios סרטי שובל
Movie Mistakes הפורטל של גואל
Hip Clips עין הדג
Fox Studios סרט
Movie Web קולנוע-וואלה
Online Hollywood מבע קולנועי
Oscar קרן הקולנוע הישראלי
Reel Classics גן ארועים
The Internet Movie Database מפה-קולנוע
Trivia Bytes - Movie  
iFilm  
Warner Bros  
Universal Studios
MGM Studios
Sony Studios
Miramax Studios
Paramount Studios